Ook de VARLN ontkomt niet aan de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 Vanaf 25 mei 2018 is deze nieuwe wet van kracht. Dit betekent dat ook wij ons houden aan de regels van de AVG. De VARLN verwerkt persoonsgegevens van de leden. Deze gegevens worden bijgehouden in onze ledenadministratie. Zonder deze gegevens kunnen wij onze leden bijvoorbeeld geen Duemila sturen of uitnodigen voor een evenement. 
Welke gegevens verwerkt de VARLN?De persoonsgegevens die wij in ons systeem bijhouden zijn de naam, adres, geboortedatum en e-mail adres van onze leden. En, als het lid een machtiging heeft ondertekend, het bankrekeningnummer. Dit zijn reguliere gegevens. Bijzondere persoonsgegevens (bijvoorbeeld medische informatie, geloofsovertuiging etc.) noteren wij niet. De VARLN gaat zeer zorgvuldig om met de gegevens van onze leden. Persoonsgegevens zullen nooit zonder toestemming worden verstrekt aan partijen buiten onze vereniging.

    facebookU vindt ons ook op266px Instagram logo 2016.svg 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aankomende evenementen