Een grote gebeurtenis in een klein dorpje... Tijdens een ijskoude dag in februari 1986 werd in Oosterwolde, een klein dorpje op de grens van Gelderland en Overijssel, door elf Alfa Romeo liefhebbers een merkenclub opgericht met een lange, maar ook veelzeggende naam: de Vereniging Alfa Romeo Liefhebbers Nederland, afgekort V.A.R.L.N. Er werd allereerst een bestuur gekozen en direct daarna zagen een evenementencommissie en een redactiecommissie het levenslicht. Aan alle elf leden werd een taak toebedeeld om de hieronder omschreven doelstelling te verwezenlijken: De vereniging heeft tot doel het behartigen van belangen van leden en het bevorderen van contacten tussen leden/eigenaars van Alfa Romeo's onderling en tussen leden en leden/eigenaars enerzijds en fabrieken, importeurs en dealers van Alfa Romeo's anderzijds, dit alles in de ruimste zin

 

Commitment
De vereniging streeft dit na door: het houden van bijeenkomsten en excursies, het verzamelen van gegevens,het geven van adviezen, het leggen van contacten en het uitgeven van folders, boekwerken en periodieken, het organiseren van puzzel- en toerritten en allerei andere activiteiten, zoals technische meetings, concoursen, kampeerweekenden etc., alles in het belang van de leden. Met deze visie in het hoofd gingen de elf oprichters aan de slag. Zo moesten er statuten worden opgesteld, leden worden geworven, evenementen worden georganiseerd en een periodiek worden uitgegeven. Door goede onderlinge verstandhouding en hard werken werd het eerste jaar afgesloten met 180 leden. De basis was gelegd.

 

De evenementen
Eind 1986 vond het eerste circuitevenement plaats op het Assense TT-circuit. De kleine groep leden kon zich naar hartelust uitleven op de onderdelen sprint, slalom en vrijrijden. Tevens vond er een demonstratierace van het Squadra Bianca plaats. Dit evenement sprak om zich heen en het jaar daarop werd medewerking verleend door de noordelijke Alfa Romeodealers. Door hun publiciteits- campagne trok het evenement 10.000 bezoekers en dat leverde een groot aantal nieuwe leden op. In hetzelfde jaar werd de eerste buitenlandse reis georganiseerd. Italië was het doel en o.a. het Museo Storico (Alfa Romeo museum) te Arese werd bezocht. In 1988 werd op initiatief van de vereniging het eerste Italië-Weekend gehouden. Op dit evenement, dat plaatsvond in het Autotron te Rosmalen, presenteerden zich alle Italiaanse merkenclubs. Het Italië-Weekend bleek aan te slaan bij het grote publiek wat ook de commercie niet ontging. Het evenement wordt nu voortgezet onder de naam Auto Italia en vindt sinds 1992 jaarlijks plaats in het Euretco Centre te Houten. Nog datzelfde jaar werd voor het eerst een bezoek gebracht aan de Alfa-day van de Engelse AROC op Stanford Hall en voor de sleutelaars werd een Technische Commissie opgericht. De eerste familiedag, een evenement voor het gehele gezin, vond in 1989 plaats, als alternatief voor de circuitdag. Het Openluchtmuseum te Arnhem was de lokatie. De daaropvolgende familiedagen werden gehouden in Naarden, de Apenheul, het Avonturenpark Hellendoorn (1e Lustrum), het Land van Ooit, Gouden Handen en bij Alfa Aaldering. Al in 1990 werd het 1000ste lid ingeschreven en in 1991 kon het eerste lustrum worden gevierd. De eerste Rally di Notte werd in 1994 verreden. Deze nachtrit trok ruim 150 deelnemers, een recorddeelname waar niemand op gerekend had. In 1995 organiseerde de vereniging een gehandicaptenrit in open Alfa's. Ruim 30 Spiders in colonne, voorafgegaan door motorrijders om het verkeer te reguleren, bezorgden verstandelijk gehandicapten uit midden Limburg een onvergetelijke dag!

 

Grote veranderingen
Het jaar 1992 was het jaar van de grote veranderingen in de organisatie. De evenementencommissie werd opgedeeld in 6 landelijke regio's. Elke regiocommissie organiseert jaarlijks een evenement in haar eigen regio, meestal is dit een toerrit. Een buitenlandcommissie zag het levenslicht. Deze commissie organiseert jaarlijks een kampeerweekend tijdens de Pinksterdagen, een evenement waar ieder jaar weer naar uitgekeken wordt. Alle administratieve werkzaamheden werden gecentraliseerd op een lokatie. Hiervoor werd een kantoorruimte gehuurd en een betaalde kracht voor halve dagen aangesteld. De telefonische bereikbaarheid werd hierdoor verbeterd en het bestuur werd ontlast, die gezien de omvang van de vereniging, de vrijetijdswerkzaamheden steeds meer zag toenemen. Ook de clubwinkel vond onderdak in het clubsecretariaat.

Het eerste decennium al voorbij
Het 10-jarig jubileum werd in 1996 gevierd en het leden aantal was inmiddels uitgegroeid tot 1500. Reden om feest te vieren. Partycentrum Edda Huzid te Voorthuizen was de lokatie waar op 22 en 23 juni voor uitsluitend leden dit feit werd gevierd.

Nog steeds vol enthousiasme

Tegenwoordig zijn er ruim 1.000 leden waarvan er velen enthousiast deelnemen aan de evenementen die inmiddels een geweldige reputatie genieten. Het clubblad Duemila is vanaf nummer 100 in een nieuw jasje gestoken. De inhoud is rijkelijk gevarieerd en voortaan geheel in full-colour. Mocht u de sfeer nog niet geheel te pakken hebben, kom dan eens langs op de clubstand. Auto Italia is daar een mooi voorbeeld van. In 2000 werd onze stand beloond met de tweede prijs voor de Beste Club Stand! En ook in 2001 was het raak: de derde prijs! Doorzetters als de mensen van de Evenementen Commissie zijn was het in 2002 écht raak. VARLN had de mooiste clubstand en ook weer in 2009 is eerste prijs weer binnengehaald. De standcrew kan u van verdere inlichtingen voorzien. Bezoek ons dus op dit gezellige evenement. Zet net als al die nieuwe leden alle twijfels aan de kant en wordt lid van de VARLN. Gezelligheid is namelijk ons speerpunt en wij willen zeker niet de grootste zijn, maar een club waar iedereen zich thuisvoelt! De evenementen zijn gevarieerd en de kleurrijke Duemila bezorgt je vele uren leesplezier. Doen dus!

 

    facebookU vindt ons ook op266px Instagram logo 2016.svg 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aankomende evenementen